banner1

Sjukvård eller sjuk vård?

Ni får ursäkta att jag inte uppdaterat bloggen på ett tag, men oturen har varit framme ett par gånger. För ca tre veckor sedan bröt Anton nyckelbenet på en hockey match och det har varit sjukgymnastik, omröntgen och besök hos ortopeden.......I lördags var olyckan framme igen. Anton gick iväg för att spela landhockey med sina kompisar och det tog endast ett par minuter sedan ringde telefonen. Det hade hänt en olycka med Anton så de bad oss komma fort! Slängde mig i bilen och körde typ 100 meter i ilfart. När jag kom in i deras hall så låg Anton på golvet med handduk över huvudet. Han hade fått en bandyklubba tvärs över ögonbrynet och ögat. Blod överallt och jacket på ögonbrynet var väldigt djupt. Sen ska jag tillägga att det rann lika mycket blod ur både ögat, som redan var helt igensvullet och ut näsan. Vi körde till akutmottagningen i Ystad och gick rakt in, "utan att passera GÅ!" Snabb info till sköterskan som visade oss in till ett rum där hon tog blodtrycket och sedan försvann. Klockan var kanske nu 13.50 och Anton bara låg där med blodet rinnande. Ingen tvättade av honom och vi fick inte heller något att tvätta honom med eller minsta lilla som stoppade blödningarna. Vid 15-tiden kom då en läkare och konstaterade att de måste sy ögonbrynet och jag berättade att Antons kontaktlins satt kvar i ögat. Anton har väldigt dålig syn och är superrädd om sina ögon och nu blev han riktigt ledsen. -"Ni får söva mig"!!!! skrek han. "Rör mig inte". En stund efter detta så kom det ytterligare en läkare som lyckades få ut linsen. Då syr vi ögonbrynet sa han och då påpekade jag att jag ville att en ögonspecialist skulle titta på Anton. -"Vad gör Ni då här, frågade han. Vi har ingen ögonspecialist här på helgerna"! Efter det så ordnade de en remiss till Ögonjouren i Malmö och där fick vi tid 18.30. -"Vi måste sy honom innan Ni åker, så fort som möjligt". Sedan försvann alla igen. Fortfarande hade ingen tvättat av honom eller gett honom smärtstillande...INGENTING! När klockan var nästan 17.00 fick jag en brytning och fick gå och hämta en sköterska. Det tar ca en timme att köra till Malmö och Anton var fortfarande varken bedövad eller sydd. Då fick de lite fart och de kom och sydde honom. Först nu tvättade de av honom, men fortfarande inget smärtstillande.

In till Malmö och vi var framme 18.35. Fortfarande rann det mycket blod ur ögat och han hade jätteont. Träffade en underbar läkare och han lyckades efter att ha droppat bedövningsdroppar i ögat undersöka honom. Allt verkade vara bra, men blodprover togs och sedan ringde han och begärde en CT röntgen. Vi fick åka hem över natten och röntgen ringde halv åtta på morgonen och sa att vi skulle vara i Malmö 09.30. När klockan var halv tolv blev vi informerade om att Anton skulle till Kirurgens Akutmottagning och en sjuktransport ordnades dit. När vi kom in dit blev det plötsligt fart. Han blev inskriven och fick ett blått snyggt band runt handleden. Läkare och sköterskor sprang runt och undrade om vi varit hemma under natten?????!!!!!! Det visade sig att Anton har flera frakturer i ögonhålan och även på kindbenet. Träffa fler läkare och kanske en operation är nödvändig. Idag har vi varit tillbaka i Malmö och de har beslutat att avvakta med operation och vi fick en ny tid den 3/12. Vila, smärtstillande och absolut INGA stötar mot huvudet fram till dess. Imorgon ska vi ringa till Ögonmottagningen för att åter kolla synen..........

Tänk om jag inte hade stått på mig i Ystad! Tänk om de bara hade sytt ögonbrynet och sedan skickat hem oss! De röntgade ju inte ens honom, tvättade inte av honom på flera timmar och inget smärtstillande.......Man blir rädd!!!!!!!

Som Ni förstår så är Anton prio ett just nu, men vi håller tummarna för att han ska repa sig utan operation och Ni vet varför det är så lugnt på hemside/vovve fronten just nu.   

 

You must excuse me for not updating the blog for a while, but misfortune has been here a few times. For about three weeks ago  Anton broke his clavicle in a hockey game and there has been physical therapy, re X-ray and visits to the orthopedist ....... Last Saturday was an accident in front again. Anton went off to play streethockey with his buddies and it took only a few minutes before the phone rang. It had been an accident with Anton so they asked us to come soon! Threw me in the car and drove about 100 yards in posthaste. When I came into their hall so Anton lay on the floor with a towel over his head. He had a streethockey stick across the eyebrow and eye. Blood was everywhere and the socket at the eyebrow was very deep. Then I noticed that it was running as much blood out of both eyes, which was already quite swollen and the nose. We drove to the emergency department in Ystad and went straight in, "without passing GO!" Quick info to the nurse who showed us into a room where she took blood pressure and then disappeared. It was perhaps now 13:50 and Anton just lay there with blood running. No one washed him and we did not get something to wash him with, or even the slightest, which stopped the bleeding. At 15 o'clock, then, a doctor and found that they have to sew eyebrow and I told him that Anton's contact lens was left in the eye. Anton has very poor eyesight and are super careful with his eyes and now he was really sorry. - "You may anesthetize me "!!!! he shouted. "Do not touch me". Shortly after this there is another doctor who managed to get the lens. Now we sew the eyebrow, he said, and when I remarked that I wanted to be an eye specialist to take a look at Anton. - "What are you doing here," he asked. We have no eye specialist here on the weekends! After that they organized a referral to the Eye's shelter in Malmö, where we had time 18:30. - "We have to sew him before you go, as soon as possible". Then all disappeared again. Still had not washed  him or given him pain killers ... NOTHING! When the clock was almost 17 o'clock, I got a break and had to go and fetch a nurse. It takes about an hour to drive to Malmö and Anton was still not numb or sewn. Then they got some momentum and they came and sewed him. Only now they washed him, but still nothing against the pain.

In Malmo and we arrived 18:35. Still the blood ran of the eye and it was horrible. We met a wonderful doctor and he got after dropping stunning drops in the eye to examine him. Everything seemed fine, but blood samples were taken and then he rang and ordered a CT X-ray. We had to go home overnight and x-ray called half past seven in the morning and said we would be in Malmo 09:30. When the clock was half past eleven, we were informed that Anton would Cosmetic Surgery surgeon and a medical evacuation was arranged there. When we came in there was the sudden momentum. He was admitted and had a nice blue ribbon around his wrist. Doctors and nurses ran around and wondered if we were at home during the night ?????!!!!!! It turned out that Anton has multiple fractures around the eye and also on the cheekbone. Meet more physicians and perhaps an operation is necessary. Today we were back in Malmo, and they have decided to delay surgery and we got a new time on 3 / 12. Sleep, painkillers and absolutely NO impact to the head until then. Tomorrow we will call the Eye Clinic to re-check sight ..........

What if I had not been on me in Ystad! What if they just had made the eyebrow and then sent us home! They x-rayed not even him, didn´t wash him for several hours and no painkillers ....... You get scared !!!!!!!

As you understand Anton is priority one right now, but we are keeping our fingers crossed that he will recover without surgery and you know why it is so quiet on the home page / dog front right now.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera gärna inlägget:

 • bamse • 2 december 2010 20:27:58
  Fy vad hemskt hoppas att han mår bättre nu ja även ni.Många Bamse kramar
 • marianne • 2 december 2010 19:45:15
  Tassar in för att se om det fanns ngt nytt. Mår rent av dåligt att se Antons skadade öga, ge honom en stor kram.
  kram
 • Sissi • 18 november 2010 19:08:17
  Hej vännen!

  Jag blev så chockad när jag såg Anton, och att det går till så här i 2000-talets sjukhus....
  Jag tänker på Anton hela tiden och som Peter sa har inte ahn blivit drabbad tillräckligt.
  Skickar en STOR krya på dig kram till Anton , och du vet att jag finns här om ni behöver hjälp.

  KRAM Sissi och resten av Taikons
 • Tackar och tack för att Ni kom & hälsade på honom. Fabbe har också varit jätteduktig som tagit hem läxor till Anton och det tackar vi också för.
  Kram från oss

  20 november 2010 12:52:01

 • Marianne • 17 november 2010 10:20:36
  Idag så överlever enbart de starka och de som har någon som kämpar för deras rätt till vård och ett drägligt liv. Din historia bekräftar dagens sjukvård på många platser, men tur nog inte alla. Det finns bra sjukvård, men det gäller att hitta dit. En stor tröstekram till Anton. Jag hoppas han ska bli helt återställd snabbt.
  kram
 • Håller med Dig och jag har gett honom kramisar från Er.
  Tillbaka till Ögonmottagningen på tisdag för att kolla synen...
  Kram

  20 november 2010 12:50:45

 • Cinzia & Fago • 16 november 2010 21:58:18
  :O chockad.. men vården idag har blivit så mycket sämre. Vill man ha något vettigt får man hamna på specialist sjukhusen. Många kramar Cinzia & Fago
 • Tack Cinzia & Fago.
  Ja, jag menar inte att de ska använda alla resurser på just mitt barn, men att tvätta av honom och ge smärtstillande är det minsta. Sen är han ju faktiskt bara ett barn.....
  Kram till Er.

  17 november 2010 09:53:32

 • Jennifer Lennon • 16 november 2010 20:57:58
  So sorry to read about Anton, I hope he will be fine and not require surgery and that any scars are minimal.

  Jenn
  Toronto, Ontario (Canada)
 • Thanks Jennifer. We also keep our fingers crossed for Anton.
  Mia

  17 november 2010 09:52:02

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar